Meditație despre iertare

Meditație despre iertare

Această meditație a fost gândită și scrisă de către surioara mea Magdalena!


Majoritatea oamenilor învață despre iertare destul de devreme. În copilărie greșind, din cauza  cunoștințelor limitate, primim iertarea părinților. Cuvântul iertare implică ideea “anulării datoriilor” sau a “înlăturării acuzațiilor”. Iertarea o pot împărți în două categorii: între om cu om și iertarea lui Dumnezeu față de oameni.

Iertarea și neiertarea între oameni

Dicționarul explică această acțiune ca fiind egală cu “a elibera din robie” și “a scăpa pe cineva de ceva”. Prin urmare făcând alegerea de a ierta pe cineva, alegi să îl faci pe el, cât și pe tine slobod. Dar de ce te eliberezi de fapt?  Știința arată că persoanele care sunt incapabile de a ierta pe cei care le-au greșit, au în minte faptul că, dacă îi iartă, este ca și cum le-ar accepta și încuraja comportamentul defectuos, și în consecință se aleg cu probleme de sănătate legate de sistemul imunitar și cel cardiovascular.

Te eliberezi de astfel de gânduri! După ce iertăm primim o senzație de biruință.

Un pastor spunea că neiertarea este o otrava pe care o bem, sperând ca cel de lângă noi să fie afectat. Însă niciodată nu se întâmplă așa. Noi, oamenii, dorim prin neiertarea și nepăsarea față de regretul cuiva să îi provocăm durere celeilalte persoanei exact cum ne-a făcut ea nouă. Aceasta ar fi una din multele posibile cauze a neiertării. O altă cauza poate fi ne experimentarea iertării lui Dumnezeu. În pilda robului nemilostiv, relatată în Matei 18:21-35, robul a cunoscut iertarea stăpânului, totuși nu a scăpat de datorie pe aproapele său care îi datora mult mai puțin decât era dator el stăpânului său.

De ce trebuie să iertăm aproapele nostru?

1. Fiindcă este o poruncă a lui Isus.

“Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu”(Ioan 13:34). Când iubești aproapele tău, este imposibil ca să nu ai puterea și îndrăzneala de al ierta.

2. Ca să putem fi iertați.

Chiar în rugăciunea domnească Tatăl nostru, Isus ne învață că să ne rugăm “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri”. Deci dacă ne rugăm astfel, îi spunem lui Dumnezeu ca să ne ierte în așa măsură în care noi iertăm pe cei din jurul nostru.

3. Fiindcă și noi am fost iertați.

Când ești umplut de o bucurie a iertării lui Dumnezeu, cauți să o arăți și altora, și aceasta e posibil doar prin ai ierta! Una dintre cele mai cunoscute expresii ale  Mântuitorului este „să iertați de 70 de ori câte 7”. Prin aceasta Isus nu vrea să ne spună ca să iertăm până la 490 de ori, iar apoi să nu îl mai iertăm, ci sa iertăm de atâtea ori cât ne greșește cineva, fiindcă și Dumnezeu ne iartă de atâtea ori cât îi greșim!

Iertarea și neiertarea în relația om-Dumnezeu

NEIERTAREA LA DUMNEZEU NU EXISTĂ. Ați auzit persoane spunând: am făcut așa de multe păcate încât nimeni nu mi le poate ierta sau am comis o greșeală prea grozava pentru a fi iertată. Din fericire Dumnezeu este Măreț în bunătate și credincios ca să ne ierte. Oricât de mare ar fi greșeala față de Dumnezeu, prin mila, dragostea și îndurarea Lui, El ne iartă de orice păcat. Plata păcatului este moartea, dar odată cu mărturisirea și recunoașterea greșelii față de Dumnezeu, se înlătură acuzațiile și devii slobod.

Putem să ne eliberăm de acuzațiile păcatului, însă nu și de consecințele acestuia. Un astfel de exemplu este David. El a mărturisit păcatul lui dar consecințele (moartea copilului, necinstirea fiicei lui și altele) nu au fost anulate. De ce? Fiindcă pe lângă dragoste și milă, Dumnezeu mai este și drept și corect. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu spune Isaia 59:2.

Ce trebuie să faci atunci când realizezi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ca ai nevoie de iertare?

📍 Mărturisește-ți păcatul și cere iertarea de la Dumnezeu. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”(1 Ioan 1:9). Nu îl lăsa în ascuns ca David, crezând ca poți îndrepta de unul singur lucrurile. 

📍Asumă-ți responsabilitatea pentru acel păcat. Circumstanțele, persoanele în care ne-am aflat nu pot fi vinovate de greșeala noastră. Oricât de mare influență nu ar avea ele, responsabilitatea deciziei de a comite sau nu acel păcat este a noastră.

📍Mulțumește lui Dumnezeu pentru sângele Domnului Isus Hristos, prin care sunt spălate orice păcat, și acceptă prin credință iertarea Lui. (Iertarea lui Dumnezeu este bazata pe dragostea și mila Lui și nu pe vrednicia/meritele noastre.)

📍Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu contează ce simți ține-te prin credință de ce spune Dumnezeu.

📍Începe să citești Biblia. Biblia ne face cunoscut legile, căile și voia Domnului pe care trebuie să le urmăm și întărindu-ne spiritul ca să nu mai cădem în păcat.

Concluzie

Ce alegi: să ierți sau să nu ierți? Să te schimbi sau să rămâi la fel? Decizia mea este ca de azi înainte să iert din toată inima pe cei din jurul meu așa cum Dumnezeu mă iartă pe mine.

Back to Top
Close Zoom
I've disabled context menu to protect my data. If you want to copy some data please contact me to reach an agreement.